Wat is hybrid In Company

Ziprotech is gewend om zich in alle lagen van de organisatie te begeven.

Wij spreken de taal van de techneuten, engineers, managers en de directie

We kunnen als geen ander doordringen tot de kern van het probleem en hiervoor gebruiken we tools vanuit de Lean filosofie en alles gebeurt incompany.

Wij weten namelijk als geen ander dat het op de werkvloer gebeurt.

Met hybride leren pas je de geleerde theorie direct toe in je eigen werkomgeving. De herkenbaarheid van de theorie in de dagelijkse praktijk in combinatie van ‘gewoon’ doen geeft de hoogste resultaten.

Ga Hybrid In Company met Ziprotech

Ziprotech advies op maat

1. Advies op maat

Aan de hand van gesprekken met managers, technische dienst, andere betrokkenen en observaties, wordt door Ziprotech een advies op maat opgesteld dat naadloos aansluit op de uitdagingen die worden ervaren binnen de organisatie.

Ziprotech Verbetersuggesties

2. Verbetersuggesties

Terwijl er regelmatig contact is met de managers en andere belanghebbenden binnen de organisatie, observeert en evalueert het personeel van Ziprotech de praktijk. Wat gebeurt er nu precies op de werkvloer? Hoe staat het met de werkvoorbereiding, de aanlevering van materialen of de kennis en kunde van het personeel?

Deze factoren tezamen bepalen de klantwaarde. Om deze te verhogen, worden zwakke punten in kaart gebracht en samen met verbetersuggesties aan het management voorgedragen. Zodat het volledige bedrijf weer in beweging komt. Op alle lagen. 

Ziprotech Hybride leren

3. Hybride leren

Ziprotech is overtuigd van de kracht van hybride leren. De theoretische kennis die ‘s ochtends wordt opgedaan, wordt diezelfde middag nog toegepast in de praktijk. Waarom zou je de theorie in een praktijklokaal toepassen als het ook in de vertrouwde werkomgeving kan? 

Ziprotech Volledig modulair

4. Volledig modulair

Met behulp van verschillende tools – vanuit LEAN-management zoals Root Cause Analyse (RCA) – wordt inzichtelijk gemaakt waar de verbeterpunten liggen en welke cursussen daarvoor nodig zijn. Paneelbouw, veiligheid, storingzoeken, service en onderhoud of toch een basiscursus mechatronica voor de operators? Alles is mogelijk. De cursussen worden modulair samengesteld naar behoefte van de organisatie

Ziprotech Vervangend Personeel
5. Vervangend personeel

Ziprotech kan eigen personeel inzetten om de deelnemers van de hybride cursussen te ontlasten in de werkzaamheden. Zo ontstaat er binnen de organisatie ruimte en tijd voor scholing, dat hard nodig is. Met goed geschoold personeel ben je voorbereid op het toenemende personeelstekort, houd je het personeel gemotiveerd én  staan productieprocessen niet meer onnodig stil