Slecht opgeleid personeel, wat kost dat?

Wist je dat een gebrek aan opleiding leidt tot ongemotiveerd personeel? Dit heeft terdege invloed op de bedrijfsprestaties en brengt op den duur pittige kosten met zich mee. Lees snel verder wat de resultaten van ongemotiveerde werknemers zijn en hoe je dit tegen kan gaan.

Wat verstaan we onder slecht opgeleid personeel?

Laten we beginnen met wat we bij Ziprotech verstaan onder slecht opgeleid personeel. Het zal niet liggen aan de kennis die het personeel heeft, maar wel waar het personeel uiteindelijk op de werkvloer wordt ingezet. Het slecht opgeleide personeel past de verkeerde kennis toe op de werkzaamheden die hij of zij moet verrichten. Dit gebeurt heus niet altijd bewust, je moet er namelijk altijd vanuit gaan dat het personeel de beste kwaliteit naar de standaarden wilt neerzetten.

Ziprotech gelooft in de kracht van hybride in-company trainingen. Het is wetenschappelijk bewezen dat kennis veel beter wordt opgeslagen bij de cursisten als dit niet alleen theoretisch wordt aangeboden. Als de deelnemers ook in de praktijk zien wat er gedaan moet worden, pikken ze dit vaak sneller op. Waarom dit zo is komen we later in deze blog nog op terug, maar voor uitgebreidere informatie hierover kun je ook onze blog lezen over hybride leren en in-company trainingen

Wat kost slecht opgeleid personeel de organisatie?

Op basis van verschillende onderzoeken en artikelen heeft De Gouden Uil berekend dat ongemotiveerde medewerkers de organisatie gemiddeld €14.728 per persoon per jaar kosten. Reken dus maar uit wat dit voor jouw organisatie zou betekenen.

Dit komt onder andere door het feit dat slechts 12% van de Nederlanders zich betrokken voelt bij de organisatie waar ze werken en de andere 88% zo’n vijf uur per week op de smartphone spendeert onder werktijd. Die uren tikken op jaarbasis behoorlijk aan.

Daarnaast heeft ongemotiveerd personeel 2,5 keer meer kans dan een gemiddelde werknemer om ontslag te nemen. Daarnaast kan een ongemotiveerde werknemer de sfeer laten omslaan omdat hij of zij andere beïnvloedt door zijn beklag. Ontslag door werknemer is werkdruk verhogend bij collega’s en vind dan maar nieuw personeel, leid deze opnieuw op terwijl men druk is. De opleiding wordt minder waardoor je sneller weer ongemotiveerd personeel krijgt, etc. etc…

Nu hoor ik je vragen wat motivatie met opleiding en ontwikkeling van personeel te maken? Een goede investering in de ontwikkeling van personeel een positieve uitwerking heeft op de motivatie van het personeel. De Gouden Uil benadrukt dat betekenisvol werk, inzicht in de potentie van je medewerkers en goede cursussen van groot belang zijn voor gemotiveerde arbeidskrachten.

En wat dacht je van de vergijzing hoe ga je om met de kennis die met pensioen gaat?  Iets op YouTube zien is anders dan in het echt.

Je moet nu vooruitkijken en investeren als men met pensioen is ben je te laat. Een van de onderzoekers, Steven van Dalem, wist het belang van goede ontwikkeling binnen de organisatie mooi te verwoorden. “Natuurlijk is ontwikkeling niet gratis, maar die kosten staan in schril contrast met de kosten van het niet investeren in je mensen.” Hij benadrukt dat “gelukkige, goed opgeleide medewerkers hebben, zichzelf altijd terugbetaalt.”

Deze effecten tegengaan met een in-company training van Ziprotech

Met onze trainingen proberen we te zorgen voor die gelukkige, goed opgeleide medewerkers die de uitdagingen van de toekomst aankunnen. Op basis van gesprekken met de organisatie en onze eigen observaties kunnen we dankzij onze jarenlange technische ervaring en kennis van Lean een gedegen analyse maken van de krachten en kansen binnen een organisatie.

Deze analyse zetten we vervolgens om in een op maat gemaakte aanpak met effectieve in-company trainingen die gebruik maken van hybride leren. Hierbij blijft kennis beter hangen dankzij de mix tussen theorie en praktijk in de eigen werkomgeving met de bewuste keuze voor incompany voor een verhogend leereffect door de herkenbaarheid.

Slecht opgeleid personeel, wat kost dat

Benieuwd naar wat Ziprotech voor jouw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact op en vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan, waarin we kijken hoe we samen je organisatie naar het volgende niveau kunnen tillen.