Cookies

Ook gebruik ik cookies op mijn website namelijk functionele, (geanonimiseerde) analytische, (eigen) tracking, social media related cookies & site improvement cookies.
Het plaatsen en het gebruik van cookies is veilig: er kunnen geen persoonsgegevens uit cookies worden herleid. Ik vind het ook belangrijk dat je weet welke cookies mijn website inzetten en voor welke doeleinden die cookies vervolgens worden gebruikt.
Weet in ieder geval dat jouw telefoonnummer en/of jouw e-mailadres voor mij altijd onbekend blijven. Jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van mijn website worden door mij in de gaten houden en ik zorg er ook voor dat dit gewaarborgd blijft.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens jouw bezoek aan mijn website worden geplaatst op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat (bijvoorbeeld telefoon, PC, laptop, tablet) waarmee je mijn website bekijkt. In die cookies wordt informatie opgeslagen.
De cookies bevatten geen virussen en ze kunnen geen schade toebrengen aan het apparaat waarmee je mijn website bezoekt. Het werkt zo dat als je op een later moment weer op mijn website komt, jouw informatie wordt herkent. De cookies registreren dus dat je mijn website opnieuw bekijkt.
De cookies plaats ik om jouw gebruiksgemak voor mijn website te vergroten en in verband met een commercieel belang. Door het plaatsen van cookies kan ik de structuur, de navigatie op mijn website en de inhoud van mijn website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

o Functionele cookies worden gebruikt om deze website zo goed mogelijk te laten functioneren. Functionele cookies
zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website;
o Geanonimiseerde analytische cookies verzamelen data over jou als websitebezoeker die niet herleidbaar zijn tot jou
als individuele bezoeker;
o Analytische cookies worden gebruikt om ‘jouw gedrag’ op deze website in kaart te brengen. Om na te gaan welke
pagina’s op de website worden bekeken, gebruik ik Google Analytics. Google plaatst cookies op jouw apparaat.
Daardoor wordt jouw surfgedrag op deze site inzichtelijk. Javascript zorgt ervoor dat de pageviews geteld kunnen
worden. Van de informatie die op deze website wordt verzameld worden statistieken gemaakt. Die statistieken
worden onder meer gebruikt voor diverse doeleinden zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot het beoordelen welke
pagina’s van deze website misschien moeten worden aangepast, het optimaliseren van deze website en mijn service;
o Eigen tracking cookies, die houden het websitebezoek uit mijn eigen netwerk bij;
o Tracking cookies zoals de social media pixels van Facebook, Whatsapp & LinkedIn, volgen het bezoek aan mijn
website om daarmee een profiel van mijn websitebezoekers op te bouwen;
o Social media related cookies zoals die van Facebook, Whatsapp & LinkedIn. Via deze buttons plaatsen zij ook cookies
op jouw apparaat;
o Site improvement cookies, voor het testen van nieuwe pagina’s.

Naast het gebruik van cookies om statistieken te maken zoals uitgelegd onder het kopje analytische cookies, worden de cookies worden ook gebruikt voor het opslaan van instellingen voor een optimale weergave, het uitlezen van jouw browserinstellingen om deze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven, het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site goed bereikbaar blijft.

Cookies die niet direct noodzakelijk zijn worden pas geplaatst nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven door het klikken op ‘akkoord’ in de cookiebar.
Als je niet wilt dat deze website op jouw computer cookies plaatst, dan kun je jouw browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst, en indien mogelijk altijd automatisch weigeren. Wees je er van bewust dat als je geen cookies wilt, niet kan worden gegarandeerd dat deze website naar behoren werkt. Functies op de website kunnen minder goed werken of je ziet fouten op de website.
Hoe je jouw instellingen kunt aanpassen of cookies kunt verwijderen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

o Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
o Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl
o Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835
o Safari op s]Smart Phone: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
o Safari op Mac: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Onvoorziene cookies
Het kan ook voorkomen dat via mijn websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan ikzelf niet altijd op de hoogte ben. Kom je onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in mijn overzicht? Laat het mij weten via
benjamin@ziprotech.nl . Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de betreffende derde partij. Vraag dan welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy gewaarborgd hebben.

Geldigheid van mijn cookieverklaring
Deze verklaring is van toepassing op het gebruik van mijn website www.ziprotech.nl en mijn daarop aansluitende
dienstverlening.
Ik heb altijd het recht om het beleid rondom cookies te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente
versie van de privacy-&cookieverklaring. Als mijn nieuwe beleid gevolgen heeft voor de manier waarop ik de al verzamelde (persoons)gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan breng ik jou daarvan per e-mail op de hoogte.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze versie van deze verklaring is 15 juni 2022 en met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies